Skip to content Skip to footer

Harmonogram wsparcia

Harmonogramy zajęć – grupa nr 1/MOB/2018

Harmonogram _ IPD _ 1_MOB_2018

Warsztaty psychologiczne i kompetencji społecznych _1_MOB_2018

Harmonogram_Wsparcie językowe_1 MOB_2018

Harmonogram _ Wsparcie kulturowe _MOB 1

Harmonogram mobilności ponadnarodowej _ 1_ MOB_2018

Warsztaty _ IV Faza_1 _MOB

Harmonogram_Pośrednictwo pracy_MOB 1

Harmonogramy zajęć – grupa nr 2/MOB/2018

Harmonogram _ IPD _ 2_MOB_2018

Warsztaty psychologiczne i kompetencji społecznych _ 2 _ MOB_2018

Harmonogram_ Wsparcie językowe _ MOB 2

Harmonogram _ Wsparcie kulturowe _ MOB 2

Harmonogram realizacji mobilności ponadnarodowej _ 2 _ MOB_2018

Warsztaty _ IV Faza_2 _MOB

Harmonogram_Pośrednictwo pracy_MOB 2

Harmonogramy zajęć – grupa nr 3/MOB/2018

Harmonogram _ IPD _ 3_MOB_2018

Warsztaty psychologiczne i kompetencji społecznych _ 3 _ MOB_2018

Harmonogram _ Wsparcie językowe_MOB 3

Harmonogram_ Wsparcie kulturowe _ MOB 3

Harmonogram realizacji mobilności ponadnarodowej _ 3 _ MOB_2018

Warsztaty-_-IV-Faza_3-_MOB

Harmonogram _Pośrednictwo pracy _ MOB 3

Harmonogram zajęć – grupa nr 4/MOB/2019

Harmonogram IPD 4 _MOB_2019

Warsztaty psychologiczne i kompetencji społecznych_4_MOB_2019

Wsparcie językowe_MOB 4

Harmonogram_Wsparcie kulturowe_MOB 4

Harmonogram_Mobilność ponadnarodowa

Warsztaty-_-IV-Faza_4-_MOB 

Harmonogram _ Pośrednictwo pracy _ 4 MOB

Harmonogram zajęć – grupa nr 5/MOB/2019

Harmonogram_IPD_MOB 5

Warsztaty psychologiczne i kompetencji społecznych_5_MOB_2019

Wsparcie językowe

Wsparcie kulturowe

Harmonogram_Mobilność ponadnarodowa

Warsztaty-_-IV-Faza_5-_MOB

Harmonogram _ Pośrednictwo pracy _