Skip to content Skip to footer

Zapytania ofertowe

18.12.2017r.

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku w celu najmu sal.

Rozeznanie rynku _ sale _ECO_s

 

Realizator Projektu „Kobieta przedsiębiorcza” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku w celu najmu sal najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Ryszard Mańko.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Oferentem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.