Skip to content Skip to footer

Planowane rezultaty

– 80 osób będą stanowić osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu (30 kobiet, 50 mężczyzn),

– 32 osoby będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) lub osoby w wieku 50 lat i więcej,

– 44 osoby podejmą zatrudnienie po ukończonym projekcie.