Skip to content Skip to footer

Do pobrania – Rekrutacja

Warunkiem zgłoszenia udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienie następujących dokumentów zgłoszeniowych:

______________________________________________________________________________________________________________________

1. Formularz zgłoszeniowy  Formularz zgłoszeniowy

2. Podpisany Regulamin uczestnictwa w projekcie „Skuteczni na rynku pracy” Regulamin Projektu

3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe

4. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej  Oświadczenie grupa docelowa.


Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, uzupełniając wszystkie pola formularza. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Przed przystąpieniem do etapu rekrutacji Kandydat/ka zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem projektu.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć do:

Biura Projektu: Fundacja ”ECO”, ul. Żeromskiego 84 A, 26-600 Radom

lub

siedziby Realizatora Projektu: Fundacja ”ECO”, ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin.

Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w godzinach 8.00 – 16.00.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 506 453 430, 505 424 418 oraz mailowego: biuro@fundacjaeco.org.pl