Skip to content Skip to footer

Skuteczni na rynku pracy

Zapraszamy do udziału w projekcie „Skuteczni na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

________________________________________________________________________________________________________________________

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia u min.90% spośród 25 osób (kobiet i mężczyzn) należących do grupy docelowej z terenu powiatu radomskiego, miasta Radom oraz powiatu kozienickiego, białobrzeskiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

W projekcie zaplanowano 4 formy wsparcia: doradztwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenie zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staż zawodowy.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych opatrzonych dla instalatorów Certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego oraz Uprawnieniami elektroenergetyczne (SEP).

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

W celu wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do pobrania i uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w zakładce REKRUTACJA.