Skip to content Skip to footer

Opis projektu

Z przyjemnością informujemy, że od 01.11.2016r. realizujemy na terenie woj. wielkopolskiego projekt pt. Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód! w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel główny projektu:

Zwiększone zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 96 uczestników projektu – w tym 10 kobiet – zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego w okresie 01.11.2016 do 31.12.2017r.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2016 r. do 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 1 418 613,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 195 607,37 zł

Wsparcie w projekcie:

 1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (4h każdy Uczestnik Projektu)
 2. Szkolenia:

Szkolenie zawodowe „Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW”

Szkolenie odbywać się będzie w dwóch blokach:

I BLOK szkoleniowy obejmuje 104 h dydaktyczne (72h praktyk + 32h teorii) dla 8 grup szkoleniowych (każda śr. 12 os.) i składa się z dwóch modułów:

 1. Systemy solarne-fotowoltaiczne
 2. Pompy ciepła

 Tematyka szkolenia:

 • podstawy wprowadzające do tematyki OZE,
 • BHP w pracy z urządzeniami OZE,
 • systemy montażu urządzeń OZE,
 • podst. fizyczne działania urządzeń solarnych/ pomp ciepła,
 • budowa i zasady działania OZE – montaż i uruchomienie,
 • ekologiczne systemy klimatyzacji i wentylacji,
 • zarządzanie gospodarką odpadami,
 • praktyczne zajęcia z montażu i demontażu urządzeń OZE: fotowoltaika, panele, pompy ciepła,
 • serwis urządzeń OZE.

Szkolenie w ramach I BLOKU zakończy się przystąpieniem do egzaminu producenckiego. 

II BLOK szkoleniowy obejmuje 24 godziny dydaktyczne dla 6 grup szkoleniowych (każda śr. 12 os.) – w zajęciach w ramach II BLOKu udział weźmie 75% UP, którzy uzyskają najlepsze wyniki z egzaminu przeprowadzanego na zakończenie I BLOKU.

Kształcenie do wyboru z modułów:

-pompy ciepła

-systemy solarne

-systemy fotowoltaiczne

Szkolenie to pozwoli Uczestnikom nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu Instalatora OZE. Po tej części szkolenia (II BLOK) 72 osoby przystąpią do Certyfikowanego egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).

     3. Indywidualne Pośrednictwo Pracy (4h każdy Uczestnik)

     4. Staż zawodowy (3 miesiące każdy Uczestnik)

Dodatkowe wsparcie dla Uczestników Projektu:

zwrot kosztów dojazdu na każdym etapie wsparcia (wsparcie doradcze, warsztaty, szkolenia, staż),

catering podczas szkoleń,

stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/ 1 h)

stypendium stażowe (1300 zł brutto/ 1 osoba/ 1 miesiąc)

– dla 72 osób zapewniamy przystąpienie do Certyfikowanego egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.