Skip to content Skip to footer

Czas na aktywizację

logo-colour

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej u min. 80 % spośród 110 osób z terenu województwa lubelskiego i ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez udział w szkoleniach zawodowych, stażach i pośrednictwie pracy. Projekt skierowany jest także do osób z niepełnosprawnością.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych opatrzonych Certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego. Przeszkolonych zostanie 110 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w tym minimum 11 kobiet.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 do 31.12.2017

Wartość projektu: 1 893 681,24 zł.

Dofinansowanie projektu z UE 1 798 997,18 zł.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Grupę docelową projektu stanowię osoby w wieku  30 lat i więcej które:

 • nie pracują ( są bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy) oraz
 • zamieszkują województwo lubelskie lub
 • są rolnikami prowadzącymi indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 h przeliczeniowych chcącymi odejść z rolnictwa lub
 • są członkiem rodziny rolnika

Zakres oferowanego wsparcia w projekcie oferuje:

Identyfikacje potrzeb Uczestników oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego – Indywidualny Plan Działania IPD. Zadanie będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (4 godziny/1 os.);

Szkolenie zawodowe „Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW” ma na celu zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu Instalatora OZE opatrzonych Certyfikatem Urzędu dozoru Technicznego.

Szkolenie odbywać się będzie w dwóch blokach:

I BLOK obejmuje 104 h dydaktyczne (72h praktyk + 32h teorii) i składa się z dwóch modułów:

 1. Systemy solarne-fotowoltaiczne
 2. Pompy ciepła

Tematyka szkolenia:

 • podstawy wprowadzające do tematyki OZE,
 • BHP w pracy z urządzeniami OZE,
 • systemy montażu urządzeń OZE,
 • podst. fizyczne działania urządzeń solarnych/ pomp ciepła,
 • budowa i zasady działania OZE – montaż i uruchomienie,
 • ekologiczne systemy klimatyzacji i wentylacji,
 • zarządzanie gospodarką odpadami,
 • praktyczne zajęcia z montażu i demontażu urządzeń OZE: fotowoltaika, panele, pompy ciepła,
 • serwis urządzeń OZE.

II Blok obejmuje 24 godziny dydaktyczne. Szkolenie to pozwoli uczestnikom nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu Instalatora OZE i przystąpić do Certyfikowanego egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Staże zawodowe które odbywać się będą u pracodawców z terenu województwa lubelskiego na stanowisku pracy związanym z tematyką wybranego szkolenia przez okres 3 miesięcy w wymiarze 40 godzin tygodniowo ( 8h dziennie). Staż ma na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy i nabycie doświadczenia w nowym zawodzie.

Indywidualne pośrednictwo pracy (4 godziny/1 os.)ma na celu wsparcie Uczestnika/ Uczestniczki w wejściu na rynek pracy.

Harmonogramy zajęć:

Harmonogramy IPD

Harmonogram szkolenie BLOK 1

Harmonogram szkolenie BLOK 2

Harmonogramy PP