Skip to content Skip to footer

Zapytania ofertowe

04.12.2017

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku:

SEP KONIN

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP GR. 1) wraz z przeprowadzeniem egzaminu państwowego SEP GR. 1 wyłoniony został podmiot: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Koniński, ul. Przemysłowa 3d, 65-510 Konin.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Podmiotem.

Rozeznanie rynku _ Catering OK

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługę przygotowania i dostarczenia wyżywienia (obiadu oraz poczęstunku) wyłoniony został podmiot: Hurtownia „MN” Marek Nurzyński, 21-080 Garbów 30a.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Firmą.

Rozeznanie rynku _ Doradca zawodowy _ OK_ 03

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji doradcy zawodowego najkorzystniejszą ofertę złożyła Marlena Smelczyńska.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww. osobą.

Rozeznanie rynku _Pośrednik pracy _ OK _03

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Pośrednika pracy najkorzystniejszą ofertę złożyła Marlena Smelczyńska.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww. osobą.

01.03.2017

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku na pełnienie funkcji pośrednika pracy.

Rozeznanie rynku _ pośrednik pracy _ 02

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Pośrednika pracy najkorzystniejsze oferty złożyli: Marlena Smelczyńska, Robert Mijalski, Iwona Chmielewska.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww osobami.

01.03.2017

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku na pełnienie funkcji doradcy zawodowego.

Rozeznanie rynku _ doradca zawodowy_02

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego najkorzystniejsze oferty złożyli: Marlena Smelczyńska, Robert Mijalski, Iwona Chmielewska.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww osobami.

13.01.2017

Realizator Projektu Fundacja ”ECO” wraz z Partnerem Projektu EDOTUR Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert w procedurze wyboru: wynajmującego kamerę termowizyjną oraz wynajmującego Laboratorium OZE.

Wzór_OFERTY_OK_EDO

Realizator Projektu Fundacja ”ECO” wraz z Partnerem projekty EDOTUR Sp. z .o.o.  informuje, że w procedurze wyboru w ramach zasady konkurencyjności wybrani zostali następujący Oferenci:  

– wynajem kamery termowizyjnej: Tadeusz Czerniak

– wynajem Laboratorium OZE: Tadeusz Czerniak.

09.01.2017

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku na usługę przygotowania i dostarczenia wyżywienia (obiadu oraz poczęstunku).  

Rozeznanie na catering OK –

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na usługę przygotowania i dostarczenia wyżywienia (obiadu oraz poczęstunku) wyłoniony został podmiot: Hurtownia „MN” Marek Nurzyński, 21-080 Garbów 30a.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Firmą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

02.01.2017

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku na pełnienie funkcji doradcy zawodowego.

Rozeznanie rynku _ Doradca zawodowy _ OK

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego najkorzystniejsze oferty złożyli: Pani Anna Przybylska – Kacprowicz, Pani Magdalena Olszewska oraz Pan Mirosław Chudziński.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww osobami. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

02.01.2017

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku na pełnienie funkcji pośrednika pracy.

Rozeznanie rynku _Pośrednik pracy _ OK

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Pośrednika pracy najkorzystniejsze oferty złożyli: Pani Anna Przybylska – Kacprowicz, Pani Magdalena Olszewska oraz Pan Mirosław Chudziński.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww osobami. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

02.01.2017

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku w celu najmu sal.

Rozeznanie rynku _Sale –

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku w celu najmu sal najkorzystniejszą ofertę złożył podmiot: SYSTEMY GRZEWCZE „KARLOS” Karol Gauden.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww podmiotem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

02.01.2017

Zaproszenie do składania ofert w procedurze wyboru Wykonawcy Szkolenia Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii w ramach zasady konkurencyjności.

Wzór_ OFERTY_I BLOK _KONIN_OK

Realizator Projektu „Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!” informuje, że w procedurze wyboru Wykonawcy Szkolenia Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii w ramach zasady konkurencyjności wyłoniona została firma: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Wojciechowska 7m, 20-704 Lublin.