Skip to content Skip to footer

Zapytania ofertowe

4 października 2018r.

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na przygotowanie i dostarczenie poczęstunku.

Rozeznanie rynku catering NKS

Realizator Projektu informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku dotyczącego przygotowania i dostarczenia obiadu i serwisu kawowego w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Hurtownia „MN” Marek Nurzyński.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Firmą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

25 września 2018r.

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku w celu najmu sal.

Rozeznanie rynku _ sale_10.2

Realizator Projektu informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku w celu najmu sal w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Ryszard Mańko.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Oferentem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

8 sierpień 2019r. 

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na wynajem sal szkoleniowych w Zamościu

https://www.fundacjaeco.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rozeznanie-rynku-sala-Zamość_10.2.pdf

16.08.2019r. 

Realizator Projektu informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku w celu najmu sal szkoleniowych w Zamościu, w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OLSOL Aneta Parol. 

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Oferentem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.