Skip to content Skip to footer

Zapytania ofertowe

03.04.2017

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku w celu najmu sal szkoleniowych w Zamościu.

Rozeznanie rynku na wynajem sali ZAMOŚĆ

Realizator Projektu  że w wyniku procedury rozeznania rynku w celu najmu sal najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OLSOL Aneta Parol.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Oferentem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

 

16.01.2017

Zapraszamy do udziału w procedurze rozeznania rynku na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP Gr. 1) wraz z przeprowadzeniem egzaminu państwowego SEP G1 uprawniającego do wykonywania instalacji elektrycznych dla max. 110 osób.

Rozeznanie rynku _SEP

Realizator Projektu „Czas na aktywizację” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP Gr. 1) wraz z przeprowadzeniem egzaminu państwowego SEP G1 uprawniającego do wykonywania instalacji elektrycznych dla max. 110 osób wyłoniony został Wykonawca: SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr Mechanika Sp. z o. o.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww podmiotem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

29.08.2016

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na zakup i dostawę materiałów szkoleniowych.

DO POBRANIA rozeznanie-na-materialy

Realizator Projektu „Czas na aktywizację” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku dotyczącego zakupu i dostawy materiałów szkoleniowych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

BIELAK Materiały Budowlane Andrzej Bielak, 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Firmą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

 

11.08.2016r

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na przygotowanie i dostarczenie poczęstunku.

DO POBRANIA rozeznanie-cenowe-na-obiady

Realizator Projektu „Czas na aktywizację” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku dotyczącego przygotowania i dostarczenia obiadu i serwisu kawowego podczas szkoleń najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hurtownia „MN” Marek Nurzyński, 21-080 Garbów 30a.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Firmą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

 

11.08.2016r

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na pośrednika pracy.

DO POBRANIA rozeznanie-na-posrednika

Realizator Projektu „Czas na aktywizację” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Pośrednika pracy najkorzystniejsze oferty złożyli:

Pani Edyta Józefczak i Pan Marcin Przypis

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww osobami. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

 

10.08.2016r

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na wynajem sali.

DO POBRANIA rozeznanie-cenowe-na-sale

Realizator Projektu „Czas na aktywizację” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na wynajem sali wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

EDOTUR Sp. z o.o., 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 6/25.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Firmą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

 

10.08.2016r

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na doradcę zawodowego.

DO POBRANIA rozeznanie-na-doradce

Realizator Projektu „Czas na aktywizację” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Pani Joanna Falandysz.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww osobą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.