Skip to content Skip to footer

Dokumenty do pobrania – Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty i ciągły. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą od dnia publikacji dokumentacji rekrutacyjnej do zrekrutowania założonej liczby osób (70), jednak nie dłużej niż do września 2021r. W sytuacji trudności w pozyskaniu założonej grupy docelowej, Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu rekrutacji. W sytuacji zebrania 100% Uczestników/czek projektu Realizator Projektu zastrzega możliwość skrócenia rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Oświadczenie o danych osobowych
  4. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej
  5. Wniosek do ZUS- dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych/biernych zawodowo

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze projektu Fundacji „ECO”, ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin.

4 marca 2021r.

W celu ustalenia ceny rynkowej usługi przeprowadzenia poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD w Projekcie pt. „Nowe otwarcie”
zapraszamy do zapoznania się z treścią rozeznania rynku i przedłożenia oferty.

Rozeznanie rynku _ Poradnictwo zawodowe

9 marca 2021r.

W celu ustalenia ceny rynkowej usługi przygotowania i dostarczenia cateringu w Projekcie pt. „Nowe otwarcie” zapraszamy do zapoznania się z treścią rozeznań rynku i przedłożenia ofert.

Rozeznanie rynku _ Catering

6 kwietnia 2021r.

W celu ustalenia ceny rynkowej usługi przeprowadzenia pośrednictwa pracy w Projekcie pt. „Nowe otwarcie” zapraszamy do zapoznania się z treścią rozeznania rynku i przedłożenia oferty.

Rozeznanie rynku _ Pośrednictwo pracy