Dokumenty do pobrania – Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty i ciągły. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą od dnia publikacji dokumentacji rekrutacyjnej do zrekrutowania założonej liczby osób (70), jednak nie dłużej niż do września 2021r. W sytuacji trudności w pozyskaniu założonej grupy docelowej, Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu rekrutacji. W sytuacji zebrania 100% Uczestników/czek projektu Realizator Projektu zastrzega możliwość skrócenia rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Oświadczenie o danych osobowych
  4. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej
  5. Wniosek do ZUS- dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych/biernych zawodowo

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze projektu Fundacji „ECO”, ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin.