Skip to content Skip to footer

Planowane rezultaty

  • Zostanie utworzonych 77 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.
  • 64 osoby pozostające bez pracy otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.
  • 64 osoby podejmą działalność gospodarczą.