Skip to content Skip to footer

Dotacje na start!

logo-colour

 

Z przyjemnością informujemy, że od 01.03.2017r. realizujemy na terenie powiatów: ryckiego, lubartowskiego, świdnickiego, opolskiego, kraśnickiego, janowskiego, bialskiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość woj. lubelskiego projekt pt. Dotacje na start!. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do śledzenia Aktualności projektu!

Cel główny projektu:

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 Uczestników/Uczestniczek (26 K i 24 M) pozostających bez pracy, z terenu powiatów lubartowskiego, świdnickiego, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, ryckiego, bialskiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe i pomostowe prowadzące do uzyskania zatrudnienia przez 80% Uczestników/Uczestniczek w postaci własnej działalności gospodarczej do końca IX 2018r.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wartość projektu: 1 952 768,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 853,34 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.