Skip to content Skip to footer

Aktualności

3 sierpnia 2022r.

Poniżej prezentujemy ostateczną listę wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes od zaraz” – II edycja rekrutacji. Są to ostateczne wyniki oceny od których nie przysługują odwołania.

Lista rankingowa_ostateczna

Osoby, które po przeprowadzonej procedurze odwoławczej otrzymały rekomendację pozytywną proszone są o udanie się do odpowiednich urzędów w celu pobrania zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy tj.:

  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną – dot. osób zarejestrowanych w PUP/MUP
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające status tych osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania (wniosek US7)

w/w zaświadczenia uznaje się za ważne przez okres 30 dni od ich wydania.

Prosimy o niepodejmowanie żadnych działań związanych z rejestrowaniem działalności gospodarczych przed potwierdzeniem statusu uprawniającego do uczestnictwa w projekcie!26 lipca 2022r.

Poniżej prezentujemy wstępną listę wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes od zaraz” – II edycja rekrutacji.

Lista rankingowa_wstępna

Zgodnie z § 5 pkt. 12 Uczestnik/czka Projektu, którego/ej biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony jako negatywny lub negatywny- brak środków ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Osoby, które otrzymały rekomendację pozytywną proszone są o udanie się do odpowiednich urzędów w celu pobrania zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy tj.:

  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną – dot. osób zarejestrowanych w PUP/MUP
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające status tych osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania (wniosek US7)

w/w zaświadczenia uznaje się za ważne przez okres 30 dni od ich wydania.

Prosimy o niepodejmowanie żadnych działań związanych z rejestrowaniem działalności gospodarczych przed potwierdzeniem statusu uprawniającego do uczestnictwa w projekcie!

14 czerwca 2022r.

Nabór Biznesplanów oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowego w ramach II edycji rekrutacji projektu Biznes od zaraz prowadzony będzie w terminie od 4 lipca 2022 r. do 8 lipca 2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

20 maja 2022r.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Biznes od zaraz” w ramach II edycji rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie_BZ_II edycja

17 maja 2022r.

Poniżej prezentujemy ostateczną listę wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes od zaraz” – I edycja rekrutacji. Są to ostateczne wyniki oceny od których nie przysługują odwołania.

Lista rankingowa_ostateczna

Osoby, które po przeprowadzonej procedurze odwoławczej otrzymały rekomendację pozytywną proszone są o udanie się do odpowiednich urzędów w celu pobrania zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy tj.:

  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną – dot. osób zarejestrowanych w PUP/MUP
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające status tych osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania (wniosek US7)

w/w zaświadczenia uznaje się za ważne przez okres 30 dni od ich wydania.

Prosimy o niepodejmowanie żadnych działań związanych z rejestrowaniem działalności gospodarczych przed potwierdzeniem statusu uprawniającego do uczestnictwa w projekcie!

6 maja 2022r.

Poniżej prezentujemy wstępną listę wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes od zaraz” – I edycja rekrutacji.

Lista rankingowa_wstępna

Zgodnie z § 5 pkt. 12 Uczestnik/czka Projektu, którego/ej biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony jako negatywny lub negatywny- brak środków ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Osoby, które otrzymały rekomendację pozytywną proszone są o udanie się do odpowiednich urzędów w celu pobrania zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy tj.:

  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną – dot. osób zarejestrowanych w PUP/MUP
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające status tych osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania (wniosek US7)

w/w zaświadczenia uznaje się za ważne przez okres 30 dni od ich wydania.

Prosimy o niepodejmowanie żadnych działań związanych z rejestrowaniem działalności gospodarczych przed potwierdzeniem statusu uprawniającego do uczestnictwa w projekcie!

26 kwietnia 2022r.

Informujemy, iż wznawiamy nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Biznes od zaraz” w ramach II edycji rekrutacji. Biuro projektu jest czynne w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, Lublin, ul. Wrotkowska 2, pokój nr 1. Nabór będzie prowadzony w okresie 26 kwietnia 2022r. do 29 kwietnia 2022r.

16 marca 2022r.

Nabór Biznesplanów oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowego w ramach I edycji rekrutacji projektu Biznes od zaraz prowadzony będzie w terminie od 28 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

16 marca 2022r.

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji rekrutacji do projektu rozpocznie się 25 marca 2022r. od godz. 9.00. Biuro projektu jest czynne w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00. W chwili obecnej nie przyjmujemy jeszcze dokumentów rekrutacyjnych do projektu. Nabór będzie trwał minimum 14 dni roboczych tj. do 13 kwietnia 2022r. Zastrzegamy możliwość podjęcia decyzji o zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przez Kandydatów/ki przekroczy minimum 50 kompletów.

10 lutego 2022r.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Biznes od zaraz” w ramach I edycji rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie_BZ_I edycja

18 stycznia 2022r.

Informujemy, że w dniu 18.01.2022 r. o godz. 15.00 rekrutacja w projekcie „Biznes od zaraz” w ramach I edycji została zwieszona z powodu wpłynięcia dużej liczby formularzy i przekroczenia limitu dostępnych miejsc.

14 grudnia 2021r.

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się 3 stycznia 2022r. od godz. 9.00. Biuro projektu jest czynne w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00. W chwili obecnej nie przyjmujemy jeszcze dokumentów rekrutacyjnych do projektu. Nabór będzie trwał minimum 14 dni roboczych (z wyłączeniem 7 stycznia 2022r.) tj. do 24 stycznia 2022r. Zastrzegamy możliwość podjęcia decyzji o zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przez Kandydatów/ki przekroczy minimum 50 kompletów.

Zapraszamy do biura projektu Lublin, ul. Wrotkowska 2, pokój nr 1!

10 grudnia 2021r.

I edycja rekrutacji do projektu „Biznes od zaraz” rozpocznie się w grudniu 2021r. – styczniu 2022r., po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą dokumentacji rekrutacyjnej. Konkretny termin naboru zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.