Skip to content Skip to footer

Zapytania ofertowe

07.06.2017r.

Realizator Projektu „Start w ECOlogię” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP G1) wraz z przeprowadzeniem egzaminu państwowego najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma:

SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr – MECHANIKA – Sp. z o.o., 20-079 Lublin, ul. Chmielna 2

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Firmą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

31.05.2017r.

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (Uprawnienia energetyczne SEP G1) wraz z przeprowadzeniem egzaminu państwowego dla max. 100 osób w projekcie „Start w ECOlogię”

DO POBRANIA:

rozeznanie rynku SEP_SWE

03.11.2016r

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na pośrednika pracy.

DO POBRANIA posrednik-pracy-_-rozeznanie-rynku-_-swe

Realizator Projektu „Start w ECOlogię” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Pośrednika pracy najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Pani Małgorzata Magdziak

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww osobą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

03.11.2016 

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na doradcę zawodowego.

DO POBRANIA doradca-zawodowy-_-rozeznanie-_swe

Realizator Projektu „Start w ECOlogię” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego najkorzystniejszą ofertę złożyli:

Pan Jan Starszuk i Monika Świerczewska.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww osobami. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

03.11.2016 

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na wynajem sali.

DO POBRANIA sala-_-rozeznanie-rynku-_-swe

Realizator Projektu „Start w ECOlogię” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na  wynajem Sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy dla prognozowanej grupy 36 uczestników projektu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Olsol Aneta Parol ul. Kilińskiego 70, 22-400 Zamość

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww firmą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

 

DODATKOWE INFORMACJE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dodatkowe informacje do zapytania ofertowego, Szkolenie podstawowe z tematyki słonecznych systemów grzewczych przygotowujące do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego.

DO POBRANIA informacja na stronę

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA SZKOLENIE SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na Szkolenie podstawowe z tematyki słonecznych systemów grzewczych przygotowujące do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego.

DO POBRANIA wyjaśnienia do akredytacji

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – ROZEZNANIE RYNKU NA WYNAJEM SAL

Informacja o wyniku postępowania – rozeznanie rynku na wynajem sali w celu przeprowadzenia szkoleń z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy dla 120 uczestników biorących udział w projekcie „Start w ECOlogię.

DO POBRANIA info_o_sali

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OBIADU ORAZ SERWISU KAWOWEGO

Informacja o wyniku postępowania – rozeznanie rynku na usługę przygotowania i dostarczenia obiadu oraz serwisu kawowego dla uczestników projektu
„Start w ECOlogię”.

DO POBRANIA info_o_obiadach

 

16.05.2016r

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na pośrednika pracy.

DO POBRANIA zaproszenie-posrednik-swe

Realizator Projektu „Czas na aktywizację” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Pośrednika pracy najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Pani Edyta Józefczak

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww osobą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

 

16.05.2016r

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na doradcę zawodowego.

DO POBRANIA zaproszenie-doradca-swe

Realizator Projektu „Start w ECOlogię” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Pani Joanna Falandysz.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww osobą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.