Skip to content Skip to footer

Planowane rezultaty

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

  • objęcie wsparciem 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-35 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego,
  • objęcie wsparciem w ramach programu mobilności ponadnarodowej 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn),
  • nabycie kompetencji zawodowych lub kluczowych po opuszczeniu programu przez 45 osób (27 kobiet, 18 mężczyzn)