Skip to content Skip to footer

Zapytania ofertowe

26 czerwca 2017r.

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku w celu najmu sal.

Rozeznanie rynku _ SALE_ECO

Realizator Projektu „Dotacje na start!” informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku w celu najmu sal najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Ryszard Mańko.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Oferentem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.