Skip to content Skip to footer

AKTUALNOŚCI

3 sierpnia 2022r.

Poniżej prezentujemy ostateczną listę wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes od zaraz” – II edycja rekrutacji. Są to ostateczne wyniki oceny od których nie przysługują odwołania.

Lista rankingowa_ostateczna

Osoby, które po przeprowadzonej procedurze odwoławczej otrzymały rekomendację pozytywną proszone są o udanie się do odpowiednich urzędów w celu pobrania zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy tj.:

  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną – dot. osób zarejestrowanych w PUP/MUP
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające status tych osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania (wniosek US7)

w/w zaświadczenia uznaje się za ważne przez okres 30 dni od ich wydania.

Prosimy o niepodejmowanie żadnych działań związanych z rejestrowaniem działalności gospodarczych przed potwierdzeniem statusu uprawniającego do uczestnictwa w projekcie!