Skip to content Skip to footer

Planowane rezultaty

  • objęcie wsparciem 50 kobiet pozostających bez zatrudnienia będących w wieku powyżej 30 lat
  • przyznanie 40 kobietom pozostającym bez pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • utworzenie min. 48 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.