KONTAKT

BIURO PROJEKTÓW

ul. Wrotkowska 2; 20-469 Lublin

tel. 505 424 418

e-mail: biuro@fundacjaeco.org.pl

ZESPÓŁ FUNDACJI

PREZES FUNDACJI

e-mail: biuro@fundacjaeco.org.pl

Księgowość

tel. 517 610 775

e-mail: m.gil@fundacjaeco.org.pl

Dyrektor ds. projektów

tel. 500 162 454

e-mail: dosypiuk@fundacjaeco.org.pl

Koordynatorzy Projektów

tel. 505 424 418

e-mail: s.czarnecka@fundacjaeco.org.pl

tel. 506 453 515

e-mail: m.welik@fundacjaeco.org.pl

Specjalistki ds. organizacyjnych

tel. 533 345 414

t