Skip to content Skip to footer

Planowane rezultaty

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

– opracowany zostanie 1 model biznesowy: interaktywnych portal dedykowany przedsiębiorstwom branży odnawialnych źródeł energii

– wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 120 osób

– opracowany zostanie 1 materiał zawierający Merytoryczne kompendium wiedzy o portalu

– opracowany zostanie 1 materiał zawierający Rekomendacje i Instrukcje

– 60 podmiotów z branży OZE wdroży rozwiązanie do praktyki funkcjonowania swoich przedsiębiorstw