Skip to content Skip to footer

PROJEKTY ZREALIZOWANE

TURYSTYKA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zrealizowany na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie

Celem projektu „Turystyka Rozwoju Lubelszczyzny” było podniesienie jakości funkcjonowania 80 mikroprzedsiębiorstw w branży turystycznej z terenu woj. lubelskiego poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności 120 pracowników do końca 30.06.2015 r.
Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 do 30.06.2015.
Grupę docelową projektu stanowili pracownicy i przedstawiciele kadry zarządzającej 80 mikroprzedsiębiorstw działających na terenie woj. lubelskiego w branży turystycznej (tj. biura podróży, organizacje turystyczne działające w zakresie hotelarstwa i gastronomii).

 Uczestnicy projektu skorzystali z następujących kursów zawodowych:

-MARKETING MANAGER + ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

– KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE W TURYSTYCE

– PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W TURYSTYCE + ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zostały zrealizowane wszystkie cele i założenia projektu.

LUBELSKIE EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Projekt „Lubelskie Eko – Przedsiębiorstwa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zrealizowany na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Celem projektu „Lubelskie Eko – Przedsiębiorstwa ” było podniesienie jakości funkcjonowania 90 przedsiębiorstw w branży budowlanej i ochrony środowiska z terenu woj. lubelskiego w wyniku dostosowania kompetencji i umiejętności 120 pracowników ( w tym 12 kobiet) do potrzeb i kierunków zmian tych przedsiębiorstw do końca 12.2013 r.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy i/lub przedstawiciele kadry zarządzającej, właściciele i osoby samozatrudnione 90 mikroprzedsiębiorstw działających na terenie woj. lubelskiego w branży budowlanej lub ochrony środowiska.

 Uczestnicy projektu skorzystali z następujących kursów zawodowych:

-OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI Z ELEMENTAMI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

-MONTER KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I POMP CIEPŁA

Dodatkowo kurs „Operator koparko – ładowarki z elementami budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” zakończył się EGZAMINEM PAŃSTWOWYM przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy projektu otrzymali świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych prowadzoną przez w/w Centrum.

Zostały zrealizowane wszystkie cele i założenia projektu.

EKOLOGICZNIE W PRZYSZŁOŚĆ

Projekt „Ekologicznie w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Celem projektu „Ekologicznie w przyszłość” było podniesienie jakości funkcjonowania 60 przedsiębiorstw w branży budowlanej mających jednostki organizacyjne na terenie woj. lubelskiego w wyniku dostosowania kwalifikacji i umiejętności 108 pracowników ( w tym 8 kobiet) w zakresie instalacji systemów OZE.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2013 do 31.07.2014.

Grupę docelową projektu stanowili pracownicy i przedstawiciele kadry zarządzającej, właściciele i osoby samozatrudnione 60 mikroprzedsiębiorstw działających na terenie woj. lubelskiego w branży budowlanej.

Uczestnicy projektu skorzystali z kursu zawodowego:

INSTALATOR ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Kurs składają się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy przystąpili do egzaminów wewnętrznych przeprowadzony przez Komisję złożoną z ekspertów ds. OZE i po ich pozytywnym zdaniu otrzymali zaświadczenia potwierdzające uzyskane kompetencje i kwalifikacje.

Zostały zrealizowane wszystkie cele i założenia projektu.

FIRMA Z POZYTYWNĄ ENERGIĄ

Projekt „Firma z pozytywną energią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest na podstawie umowy podpisanej Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Celem projektu „Firma z pozytywną energią” było dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 108 pracowników (w tym 8 kobiet) do potrzeb  i planów rozwojowych 35 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży budowlanej do 31.03.2015.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2014 do 31.03.2015 roku

Grupę docelową projektu stanowili pracownicy i przedstawiciele kadry zarządzającej, właściciele i osoby samozatrudnione 35 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie woj. lubelskiego w branży budowlanej.

  Uczestnicy projektu skorzystali z następujących kursów zawodowych:

  • Instalator Odnawialnych Źródeł Energii
  • Księgowość i finanse

Zostały zrealizowane wszystkie cele i założenia projektu.

AKADEMIA OZE

Projekt „Akademia OZE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest na podstawie umowy podpisanej Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania przedsiębiorstw z branży budowlanej, objętych wsparciem, w wyniku dostosowania kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 100 pracowników do 30.06.2015 r.

Grupę docelową projektu stanowiły przedsiębiorstwa z branży budowlanej oraz ich 100 pracowników zatrudnionych lub zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Uczestnicy projektu skorzystali kursu „Instalator Odnawialnych Źródeł Energii”, który objął 100 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Po zakończeniu szkoleń uczestnicy przystąpili do egzaminów zewnętrznych, a po ich pozytywnym zdaniu, otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Zostały zrealizowane wszystkie cele i założenia projektu.