Skip to content Skip to footer

Zapytania ofertowe

3 kwietnia 2018r.

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku w celu najmu sal.

Rozeznanie rynku _MOB

Realizator Projektu – Partner krajowy informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku w celu najmu sal w projekcie „Mobilni na rynku pracy” najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Ryszard Mańko.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Oferentem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.