Kontakt

Biuro Projektu

Fundacja ”ECO” oddział w Głubczycach
ul. Kościuszki 3A
48-100 Głubczyce

Siedziba Realizatora Projektu

Fundacja ”ECO”
ul. Wrotkowska 2
20-469 Lublin

Telefon kontaktowy: 506 453 515, 505 424 418

E-mail: biuro@fundacjaeco.org.pl