Mobilni na rynku pracy

logo-colour

Z przyjemnością informujemy, że od 01.01.2018r. Region Środkowo – Wschodni NSZZ  ”Solidarność” w partnerstwie z Fundacją ”ECO” realizują na terenie woj. lubelskiego projekt pt. Mobilni na rynku pracy. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.

Realizator Projektu:  Region Środkowo – Wschodni NSZZ  ”Solidarność”, ul. Królewska 3, 20-109 Lublin.

Partner Krajowy:  Fundacja ”ECO”, ul. Medalionów 10/58, 20-486 Lublin

Partner Ponadnarodowy:  Comune Di Racalmuto, Via Vttorio Emanuele 13, 92020 Racalmuto

Zapraszamy do zapoznania się z  Dokumentami rekrutacyjnymi

Cel główny projektu: Aktywizacja zawodowa 50 osób młodych w wieku 18-35 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, należących do grupy osób NEET. Aktywizacja ma na celu udzielenie kompleksowego wsparcia w efektywnym poruszaniu się do rynku pracy z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej w terminie od 01.01.2018r. do 31.07.2019r.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018r. do 31.07.2019r.

Obszar realizacji projektu: woj. lubelskie.

Wartość projektu: 1 768 652,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 667 662,35 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.