Harmonogram wsparcia

Harmonogramy – zajęcia grupowe:

Harmonogram szkolenia_ KP_1

Harmonogram szkolenia_ KP_2

Harmonogram szkolenia_ KP_3

Harmonogram szkolenia_ KP_4

Harmonogram szkolenia_ KP_5

Harmonogramy – zajęcia doradcze przygotowujące do opracowania biznesplanu: