Aktualności

16 marzec 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 15 marca 2018 r. zakończyły się szkolenia z „ABC przedsiębiorczości” w grupie 5/KP/2018

15 marzec 2018 r.

Informujemy, że zaktualizowaliśmy treści w Regulaminie rekrutacji Uczestniczek:

Tabela zmian w Regulaminie rekrutacji Uczestniczek_KP

14 marzec 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 13 marca 2018 r. zakończyły się szkolenia z „ABC przedsiębiorczości” w grupie 4/KP/2018

 05 marzec 2018 r.

Informujemy, że zakończyliśmy II edycję Rekrutacji do projektu. Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym.

Lista rankingowa ostateczna_II edycja rekrutacji_KP

26 luty 2018 r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach II edycji rekrutacji. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszystkie Kandydatki zostaną poinformowane mailowo o wynikach oceny.

lista_rankingowa_II edycja rekrutacji_KP 

01 luty 2018 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu Kobieta przedsiębiorcza została wydłużona dla Kobiet odchodzących z rolnictwa!

Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 16 lutego  2018 r. 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

15 styczeń 2018 r.

Informujemy, że w zakładce Dokumenty do pobrania umieszczone zostały dokumenty niezbędne do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu podczas etapu szkoleniowo – doradczego.

12 styczeń 2018 r.

Informujemy, że zakończyliśmy I edycję Rekrutacji do projektu. Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym.

Lista_rankingowa ostateczna_I edycja rekrutacji_KP

12 styczeń 2018 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu Kobieta przedsiębiorcza została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 19 stycznia 2018r. 

Serdecznie zapraszamy.

3 stycznia 2018 r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach I edycji rekrutacji. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszystkie Kandydatki zostaną poinformowane mailowo o wynikach oceny.

Lista_rankingowa_I edycja rekrutacji_KP

29 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu Kobieta przedsiębiorcza została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 12 stycznia 2018r. 

Serdecznie zapraszamy.

15 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu Kobieta przedsiębiorcza została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 29 grudnia 2017 r. 

Serdecznie zapraszamy.

 

1 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektuKobieta przedsiębiorcza została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 15 grudnia 2017 r. 

Serdecznie zapraszamy.

 

16 październik 2017r.

Z przyjemnością informujemy, że dokumenty rekrutacyjne przygotowane przez Fundację ”ECO” zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wzory wszystkich dokumentów prezentujemy w zakładce Dokumenty do pobrania

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe będziemy przyjmowali w okresie: od 6 do 30 listopada 2017r.  w siedzibie biura projektu:
ul. Wrotkowska 2 w Lublinie, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  506 453 515, 500 162 454

Kandydaci na etapie rekrutacji przedkładają następujące dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestniczek)  z2_formularz rekrutacyjny_KP
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- (Załącznik nr 2a do Formularza rekrutacyjnego)  z2a_oświadczenie_dane osobowe_KP

Oraz

  1. Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa wraz z kserokopią potwierdzenia opłaty ubezpieczenia na KRUS za ostatni kwartał– wypełniają wyłącznie osoby spełniające ten warunek (Załącznik nr 2b do Formularza rekrutacyjnego) z2b_oświadczenie_odchodzący z rolnictwa_KP
  2. Oświadczenie dodatkowe– wypełniają wyłącznie osoby spełniające kryteria premiujące (Załącznik nr 2c do Formularza rekrutacyjnego).  z2c_oświadczenie_kryteria premiujące_KP
  3. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – przedkładają wyłącznie osoby z niepełno sprawnościami.
  4. Zaświadczenie z PUP/MUP potwierdzające status na rynku pracy – przedkładają wyłącznie osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) zarejestrowane w PUP/MUP.
  5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa lubelskiego. (Załącznik nr 2d do Formularza rekrutacyjnego) z2d_oświadczenie_zamieszkanie_lubelskie_KP

Rekrutacja prowadzona jest w terminie IX 2017 – XI 2017. Rekrutacja składa się z dwóch edycji. W I edycji zrekrutowanych zostanie 30 Kandydatek, w II edycji zrekrutowanych zostanie 20 Kandydatek.

 

1 wrzesień  2017r.

Z przyjemnością informujemy, że dziś rozpoczynamy realizację projektu pt. Kobieta przedsiębiorcza oferujemy bezzwrotne środki na założenie i prowadzenia własnej firmy do kwoty 36 000 tysięcy złotych! Szczegółowy opis wsparcia w zakładce: Opis projektuW najbliższym czasie udostępnimy wzory dokumentów rekrutacyjnych.