Zapytania ofertowe

26 czerwca 2017r.

Zaproszenie do składania ofert w procedurze rozeznania rynku w celu najmu sal.

Rozeznanie rynku _ SALE_ECO