PROJEKTY W REALIZACJI

Obecnie Fundacja ECO realizuje projekty

 

Start w ECOlogię (kliknij) i Czas na aktywizację (kliknij)

Dotacje na start! (kliknij)

 

Projekt Dotacje na start! jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości i realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Plakat dotacje_OK_JPG

Projekt „ Start w ECO-logię” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i realizowany jest przez Fundację ECO na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt Czas na aktywizację jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa i realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

plakat

plakat jpg