O Fundacji

Fundacja „ECO” powstała 21 marca 2012 r., swoją siedzibę ma w Lublinie na ul. Medalionów 10/58. Przedsiębiorstwo zostało wpisane w dniu 26 czerwca 2013 r. do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych przez Miasta Lublin pod numerem 472/P/N. Osobą reprezentującą Fundację „ECO” jest Prezes Zarządu Pan Krzysztof Gryta.